ســـبد خریـد
سبد خرید شما خالی ست
پیامبراکرم(ص): گاه مومنی از جهان در گذرد وتنها یک برگ کاغذ از خود به میراث بگذارد که دانشی برآن نوشته باشد، همان یک برگ پرده ای میان او و آتش دوزخ خواهد افکند.

تفریح در اسلام

قطع:
نوع جلد:
زبان:
نوبت چاپ:
اول
سال چاپ:
تعداد جلد:
1
تعداد صفحات:
158
شابک:
978-600-7117-07-1
انسان ذاتا تنوع طلب و نوگراست، از یکنواختی بیزاری می جوید و پیوسته می کوشد تفکرات، احساسات و خواسته های خود را در قالب های متنوع و با شیوه های نوپدید، منعکس نماید. یکی از عوامل مهم پدیدآورنده تنوع و تازگی در زندگی تفریحات است. روح آدمی چون جسم ملال انگیز و خستگی پذیر است و به تفریح نیاز دارد. ...
لطفا چند لحظه صبر نماييد