ســـبد خریـد
سبد خرید شما خالی ست
پیامبراکرم(ص): گاه مومنی از جهان در گذرد وتنها یک برگ کاغذ از خود به میراث بگذارد که دانشی برآن نوشته باشد، همان یک برگ پرده ای میان او و آتش دوزخ خواهد افکند.

تولید نرم افزار دوزبانه ابن شهر آشوب

تولید نرم افزار دوزبانه ابن شهر آشوب

مدیر بخش امور کاربران و پشتیبانی نرم افزار‌های مرکز نور از تولید نرم افزار دوزبانه ابن شهر آشوب توسط مرکز نور خبر داد.

موضوع: نرم افزار
نوع متن: خبر
توضیحات بیشتر
لطفا چند لحظه صبر نماييد