ســـبد خریـد
سبد خرید شما خالی ست
پیامبراکرم(ص): گاه مومنی از جهان در گذرد وتنها یک برگ کاغذ از خود به میراث بگذارد که دانشی برآن نوشته باشد، همان یک برگ پرده ای میان او و آتش دوزخ خواهد افکند.

همکاری بیش از ۱۷۰ محقق در تدوین مجموعه ۲۰ جلدی «تاریخ جامع ایران»

همکاری بیش از ۱۷۰ محقق در تدوین مجموعه ۲۰ جلدی «تاریخ جامع ایران»

بیش از ۱۷۰ نویسنده و محقق در گردآوری مجموعه ۲۰ جلدی تاریخ جامع ایران که ۲۶ خرداد ماه رونمایی می‌شود، همکاری داشته‌اند.

موضوع: رونمایی
نوع متن: خبر
توضیحات بیشتر
لطفا چند لحظه صبر نماييد